FOR PROJECTS

Business Meeting

REQUIREMENT ANALYSIS/RFP PREPERATION

You have a new project opportunity and want to be prepared well for pre-sales. 

A poorly prepared RFP can lead to devastating consequences, including project cancellation or legal issues.

As an experienced project manager in software industry, we know how to help make your RFP exceptional. Let's work together to safeguard your solution’s success, starting with an RFP that meets all of your needs, all within your constraints of schedule, quality, and budget.

Let's Meet!

PROJECT ANALYSIS

Projects can be managed if only you have a detailed analysis of what you will build. Collecting requirements by asking the right questions to the right people, having the right estimates in place and team is the keys to a successful project start.

We can brainstorm together for all aspects of your projects and get the analysis done. Once a detailed analysis is in place, project management for that project will be a piece of cake.

Let's Meet!
Brainstorming
Business Meeting

PROJE PLANLAMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

Hlihazırda bütçenizi aşmış, teslim tarihi çoktan geçmiş veya çıktılarının kalitesinden memnun kalmadığınız bir projeniz olabilir ya da kapsam, zaman ve maliyet açısından iyi yönetmek istediğiniz yeni bir projeniz söz konusu olabilir.

 

En iyi sonuçları almak için projenin planlama ve yürütme süreçlerinde birlikte çalışabiliriz. Birlikte, zamandan, paradan tasarruf ederek, başarılı bir başlangıç yapabilr ve geçmiş zorluklarınızı hızla aşabiliriz.

Let's Meet